top of page
logo7_edited.png

Advokátní kancelář byla založena v roce 2003 JUDr. Stanislavem Šichem. V roce 2013 se advokátní kancelář Stanislava Šicha spojila s advokátní kanceláří Víta Bavora.

 

Odborný tým

 

Odborný tým tvoří advokáti Stanislav Šich a Vít Bavor, dále spolupracující advokáti a advokátní koncipienti. 

 

Při poskytování právních služeb spolupracuje advokátní kancelář s odborníky z řad notářů, exekutorů, daňových a účetních poradců. Pro zajištění právních služeb na Slovensku spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Milana Šulvy se sídlem v Bratislavě.

 

Naší předností jsou profesionalita, individuální přístup, efektivita, rychlost a dlouholeté bohaté zkušenosti.

 

Právní služby

 

Již více než 15 let poskytuje naše advokátní kancelář tuzemským i zahraničním klientům komplexní kvalifikované právní služby a poradenství širokého záběru a vysokého odborného standardu, a to zejména v těchto oblastech práva:

  • obchodní právo (včetně problematiky obchodních korporací a akvizic)

  • občanské právo (včetně nemovitostních transakcí)

  • veřejné a soukromé zdravotnické právo, vedení právní agendy poskytovatelů zdravotních služeb a převodu lékařských praxí

  • pracovní právo

  • správní právo

  • rodinné právo

  • trestní právo

 

Advokátní kancelář se dále dlouhodobě specializuje na právní zastupování svých klientů při soudních sporech.

 

Při advokátní praxi klademe důraz na tradiční pojetí advokacie založené zejména na vzájemné důvěře a dlouhodobé spolupráci s klienty, usilujeme o komplexnost poskytovaných právních služeb.

 

Jazyk

 

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

bottom of page