top of page
logo7_edited.png
Všechny tyto služby poskytujeme v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.
Obchodní právo
Právo obchodních korporací

Zakládání a změny obchodních korporací, zápisy do veřejných rejstříků, zvyšování a snižování základného kapitálu, rozdělování a fúze, likvidace...

Pracovní právo

Pracovní smlouvy a dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Obecná pracovně-právní agenda.

Přechod práv a povinností ...

 

Občanské právo

Hmotné i procesní právo, zejména právo závazkové, právo dědické. 

Zastupování v soudním řízení.

Právo nemovitostí

Smlouvy vážící se k nemovitostem... 

 

Rodinné právo

Návrhy na rozvod včetně zatupování v rozvodovém řízení.

Úprava vztahů k nezletilým dětem.

Společné jmění manželů...

Zdravotnické právo

Akvizice poskytovatelů zdravotních služeb

Řešení právní problematiky ve vztahu ke krajským úřadům a veřejným zdravotním pojišťovnám...

 

 

Trestní právo

Zastupování v trestním řízení

bottom of page